Projesi

SOFIE; ev sahibi toplumlar için en savunmasız hedeflerden birisi olarak mülteci ailelerin sosyal entegrasyonu hakkında Avrupa’daki mevcut ihtiyaç ile yüzleşme amacında olan 30 aylık bir projedir. SOFIE projesinde Avusturya’dan Verein Multikulturell, İtalya’dan CESIE, Kıbrıs’tan Cardet, Türkiye’den Mozaik ve İsveç’ten Folksuniveristetet mülteci ailelerin entegrasyonunu desteklemek ve güçlendirmek için bir araya gelmiştir.

Arka planı

Proje konusu, proje ortak ülkeleri için önem taşımakta ve farklı ulusal durumların iyi bir karışımı özelliği göstermektedir. 2016 yılında Avusturya’da mültecilik için 42073 talep olmuştur ve Göç Uluslararası Kurumu’nun verilerine göre 1 Ocak’tan 29 Mayıs’a kadar yaklaşık 46856 göçmen ve mülteci İtalya’ya gelmiştir. BM Mülteci ajansının ‘’ Mültecilerin İhtiyaçları ve Entegre Süreci’ başlıklı raporundaki son verilere göre Kıbrıs’ta 2010 yılında 1620 kişi mültecilik için başvuru yapmıştır. İsveç 2. Dünya Savaşından itibaren mülteci krizi ile karşı karşıyadır. Türkiye is şu anda ülkelerindeki çatışma ortamından dolayı diğer ülkelere göç eden Suriye mültecilere en fazla ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre 2015 Mart ayın ortasında Türkiye’de 1,7 milyon Suriyeli göçmen bulunmakta olup, bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.

Projenin Hedefleri

  • Göçmenlerin ve mültecilerin mesleki, sosyal ve kültürel entegrasyonunu teşvik etmek.
  • Göçmenlerin ve mültecilerin dahil edilme sürecini en etkin biçimde destekleyecek eğitimler için bütüncül bir seri metot, en iyi uygulama kılavuzları ve müfredat oluşturmak.
  • İkinci dilde öğrenme süreci için anne ve çocuk etkileşimini (2. Dil, ana ülke dili) ve ev sahibi toplum hakkında bilgi edinimi desteklemek
  • Mülteci ile çalışan eğitici ve gönüllülerin eğitimini arttırmak.