Proje

SOFIE; ev sahibi toplumlar için en hassas konulardan biri haline gelen Avrupa’daki mülteci ailelerin sosyal entegrasyon ihtiyacını karşılamayı amaçlayan 30 aylık bir projedir. SOFIE projesinde Avusturya’dan Verein Multikulturell, İtalya’dan CESIE, Kıbrıs’tan Cardet, Türkiye’den Mozaik ve İsveç’ten Folksuniveristetet mülteci ailelerin entegrasyonunu desteklemek ve güçlendirmek için bir araya gelmiştir.

Projenin arka planı

Projenin konusu proje ortakları için önemli olup, farklı ulusal durumların iyi bir karışımıdır. 2016 yılında Avusturya için 42073 iltica başvurusu yapılmış ve Göç Uluslararası Kurumu’nun verilerine göre 01 Ocak-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında İtalya’ya yaklaşık 46856 göçmen ve sığınmacı gitmiştir. BM Mülteci ajansının ‘Mültecilerin İhtiyaçları ve Entegre Süreci’ başlıklı raporundaki son verilere göre Kıbrıs’a 2010 yılında 1620 kişi mültecilik için başvuru yapmıştır. İsveç 2. Dünya Savaşından itibaren mülteci krizi ile karşı karşıyadır. Türkiye ise şu anda ülkelerindeki çatışma ortamından dolayı, diğer ülkelere göre Suriye mültecilere en fazla ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre 2015 Mart ayın ortasında Türkiye’de 1,7 milyon Suriyeli göçmen bulunmakta olup, bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.

Projenin Hedefleri

  • Göçmenlerin ve mültecilerin mesleki, sosyal ve kültürel entegrasyonunu teşvik etmek.
  • Göçmenlerin ve mültecilerin dahil edilme sürecini en etkin biçimde destekleyecek eğitimler için bütüncül bir seri metot, en iyi uygulama kılavuzları ve müfredat oluşturmak.
  • İkinci dilde öğrenme süreci için anne ve çocuk etkileşimini (2. Dil, ana ülke dili) ve ev sahibi toplum hakkında bilgi edinimi desteklemek
  • Mülteci ile çalışan eğitici ve gönüllülerin eğitimini arttırmak.