Partnerler

Verein Multikulturell

Verein Multikulturell, Tirol eyaletinde yaşayan göçmenlerin haklarını savunma ve onların karşılaştığı problemleri çözüme ulaştırma amacı ile çeşitli alanlarda faaliyetler yürüten kar-amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Kurumun esas hedefi, göçmen geçmişine sahip olan kişilerin mesleki ve sosyal entegrasyonunu sağlama ve eğitimlerini destekleme ve Tirol eyaletinde kültürler arası değişimi güçlendirmektir.

Kuruluşundan itibaren Verein Multikulturell, ulusal projelerin yanı sıra uluslararası projelerin tasarlanmasında ve yönetilmesinde veya ülkeler arası alanda proje ortağının aktif rolünün üstlenilmesinde geniş bir tecrübesi vardır.

Sunduğu hizmetler içerisinde;

  • Çok dilli aile danışmanlığı ve psikoterapi
  • Genç göçmenler ve ebeveynleri için çok dilli eğitim ve kariyer rehberliği
  • İş uygulama eğitimi ve iş görüşme koçluğu
  • Yetişkinler ve gençler için sertifikalı dil ve bilgisayar dersleri
  • Ticari işletmeler için çeşitli seminerler ve eğitim kursları
  • Kültürel etkinliklerin organizasyonu

Proje uygulaması sırasında kültürel ve dilsel farklılıkları dikkate almak ve düşük düzeyli hedef gruplarına yönelik yaklaşım geliştirmek ve uygulamak, kurumun öncelikleri arasında yer almaktadır.

www.migration.cc

Ovagem Agaidyan: obo@migration.cc

CESIE

CESIE, 2001 yılında İtalyan sosyolog Danilo Dolci’nin (1924-1997) çalışmalarından ve teorilerinden esinlenerek kurulan bir sivil toplum örgütüdür. CESIE, çeşitli tematik alanlardaki projelerin uygulanması ile büyüme ve gelişmenin sürekli desteklenmesi, her zaman etik ve insani gelişme açısından çeşitliliğe değer biçilmesi yoluyla insanların, sivil toplumların ve kurumların aktif katılımına katkıda bulunmaktadır.

Kurumun misyonu, eğitim, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda geleceğe yönelik yenilik süreçlerini arttırmak ve geliştirmek için araştırma ve geliştirmenin desteklenmesidir.

CESIE, Palermo’nun en kültürlü bölgelerinde, göçmenlerin, mültecilerin ve sığınmacıların yerel topluluğa entegrasyonunu kurum içerisinde, gerçekleştirilen günlük çalışmalarla desteklemektedir. Bu kapsamda istihdam edilebilirlik becerilerini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri ise; istihdam edilebilirlik becerilerinin arttırılmasını amaçlayan eğitim faaliyetleri; sosyo-kültürel eylemler ve bilinçlendirme kampanyaları; dil kursları, kültürlerarası diyalog ve radikalizmin önlenmesi üzerine seminerlerdir.

Proje ortağı ve koordinatörü olarak içerisinde yer aldığı AB Programları şu şekildedir; Genç Girişimciler için Erasmus, ERASMUS+, Daphne III, Vatandaşlar için Avrupa, TEMPUS, ENI, Horizon2020, DG Adalet, DG_Home.

cesie.org

Giovanni Barbieri: giovanni.barbieri@cesie.org

CARDET

CARDET, dünyanın dört bir yanından sahip olduğu ortaklarla birlikte, Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bağımsız bir sivil toplum kuruluşu, araştırma ve geliştirme kurumudur. Kurumun esas misyonu, gençlerin eğitimine ilham vermek için etkin yaklaşımlar gerçekleştirmek, konusunda uzman çalışanlar aracılığıyla yapılan araştırma, yenilik ve gelişmeyi teşvik etmektir. CARDET, uluslararası alanda uzmanlık, mesleki ve yetişkin eğitimi, elektronik öğrenme ve değerlendirme konularında uzman bir ekibe sahiptir.

CARDET, Kıbrıs’ın en önde gelen toplumsal adalet odaklı örgütlerden birisi olup ve göçmenlere ve entegrasyona odaklanan programlar geliştirip uygulamaktadır. Avrupa Birliği dayanışma fonları tarafından finanse edilen Akdeniz Göç Ağı’nın kurucusu olarak, AB ve dünyanın her bir tarafından 150’den fazla kuruluş ile temas içerisindedir. Bunun yanı sıra, Avrupa Entegrasyonu İnternet Sitesi’nin Kıbrıs Odak Noktası ve Göçmen Entegrasyon Politikası Endeks Projesi’nde (MIPEX) Kıbrıs ortağıdır.

cardet.org

Irini Anastassiou: irini.anastassiou@cardet.org

Mozaik Human Resources Development

Mozaik İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği, dezavantajlı gençlerin ve yetişkinlerin yerel, kültürel, mesleki ve sosyal alanlara dahil edilmesini desteklemek amacıyla kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kurum, dezavantajlı insanlarla çalışma konusunda deneyim sahibi 4 personelin yanı sıra ortak ilgi alanlarına sahip 42 gönüllüyü bünyesinde bulunmaktadır.

Kurum, yerelde yer alan dezavantajlı gruplar arasındaki ilişkiyi desteklemek amacıyla Samsun’da 2010 yılında kurulmuştur. Kurumun yerel faaliyetlerinde ve uluslararası projelerinde yer alan hedef gruplar, çevrelerinde rol modele sahip olmayan ve sosyal, eğitim ve sosyal yaşamda birçok engelle karşılaşan genellikle göçmen kökenli genç ve yetişkinlerden oluşmaktadır. Kuruluşun temel amacı, hedef grupların sahip oldukları potansiyellerini gelişimini, yeni yetkinlikler ve beceriler kazanımlarını desteklemek için çeşitli yenilikçi yöntemler geliştirmek ve yeni fırsatlar yaratmaktır.

www.mozaik.org.tr

Olcay Belli: o.belli@mozaik.org.tr

Stiftelsen Kursverksamheten Vid U-Auniversitet

Folkuniversitetet, yetişkin eğitimi konusunda uzmanlaşmış, İsveç’te yer alan bir kurumdur. Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund ve Umeå Üniversitelerine bağlı birimlerden Folkuniversitetet, yurtdışında dil kursları ve uluslararası odaklı projeler başta olmak üzere yurtdışı odaklı faaliyetler yürütmektedir.

Uluslararası İşbirliği Dairesi (Uppsala’da yer alan Folkuniversitetet) 1998 yılında, eğitim, öğretim, işgücü piyasası girişimleri ve sivil toplum eylemleri ile ilgili Avrupa ile olan ilişkileri geliştirmek ve Folkuniversitetet faaliyetinin yürütülmesini aktif hale getirmek amacıyla kurulmuştur. Kurumun misyonu, kendi projelerini yürütmenin yanı sıra veya başkaları tarafından koordine edilen ulus-ötesi etkinliklere proje ortağı olarak yer alarak, sınır ötesi yenilik transferi için aracı olarak hareket etmektir.

www.folkuniversitetet.se/In-English/

Ali Rashidi: ali.rashidi@folkuniversitetet.se