SOFIE projesi

SOFIE; ev sahibi toplumlar için en hassas konulardan biri haline gelen Avrupa’daki mülteci ailelerin sosyal entegrasyon ihtiyacını karşılamayı amaçlayan 30 aylık bir projedir.

SOFIE projesinde Avusturya’dan Verein Multikulturell, İtalya’dan CESIE, Kıbrıs’tan Cardet, Türkiye’den Mozaik ve İsveç’ten Folksuniveristetet mülteci ailelerin entegrasyonunu desteklemek ve güçlendirmek için bir araya gelmiştir.

SOFIE – Support for empowerment and integration of refugee families

Projenin Hedefleri

R

Göçmenlerin ve mültecilerin mesleki, sosyal ve kültürel entegrasyonunu teşvik etmek.

R

Göçmenlerin ve mültecilerin dahil edilme sürecini en etkin biçimde destekleyecek eğitimler için bütüncül bir seri metot, en iyi uygulama kılavuzları ve müfredat oluşturmak.

R

İkinci dilde öğrenme süreci için anne ve çocuk etkileşimini (2. Dil, ana ülke dili) ve ev sahibi toplum hakkında bilgi edinimi desteklemek

R

Mülteci ile çalışan eğitici ve gönüllülerin eğitimini arttırmak.

2016 yılında Avusturya’da 42073 kişi sığınma talebinde bulunmuştur

2016 yılında 46856 göçmen ve mülteci İtalya’ya giriş için talepte bulunmuştur

2016 yılında Kıbrıs’a 2936 kişi sığınma başvurusunda bulunmuştur

1.7 milyon

Türkiye’deki Suriyeli göçmen sayısı 1.7 milyon civarındadır

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.