Projektet

SOFIE är ett 30-månaders projekt som syftar till att möta det faktiska europeiska behovet av social integration av flyktingfamiljer, som ett av de mest utsatta målen för värdsamhället. I SOFIE samlas Verein Multikulturell från Österrike, CESIE från Italien, Cardet från Cypern, Mozaik från Turkiet och Folkuniversitetet från Sverige för att bemyndiga och stödja integrationen av flyktingfamiljer.

Bakgrund

Projektet är viktigt för partnerländerna och det finns en bra blandning av olika nationella situationer. 2016 fanns 42073 asylansökningar i Österrike och enligt uppgifter från IOM från den 1 januari till den 29 maj 2016 uppskattades 46856 invandrare och asylsökande anlända till Italien. De senaste uppgifterna enligt en rapport från Cypernkontoret för UNHCR (2013) ”Flyktingens behov och integrationsprocessen” visar att 1620 personer har ansökt om asyl i Cypern 2010. Sverige har den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Fler människor än någonsin söker asyl i Sverige. Turkiet är nu värd för världens största befolkningsgrupp av syrier som fördrivits av den pågående konflikten i sitt land.

Mål för projektet

  • Att främja den professionella, sociala och kulturella integrationen av migranter och flyktingar.
  • Att skapa en fullständig uppsättning av verktyg, guider för bästa praxis och läroplan för utbildning för att stödja integrationen av migranter och flyktingar mest effektivt.
  • Att stödja mor- och barn-interaktionen för inlärningsprocessen av andraspråket (värdlandets språk) samt kunskapsförvärv rörande värdssamhället.
  • Att öka utbildningen av utbildare och volontärer som arbetar med flyktingar.