Partners

Verein Multikulturell

Verein Multikulturell är en ideell förening i Tyrolen som stödjer migranter och företräder deras angelägenheter.

Huvudmålet är att främja professionell och social integration av människor med invandrarbakgrund, deras kompetenshöjning och stärkandet av interkulturellt utbyte i Tyrolen.

Genom åren har Verein Multikulturell fått stor erfarenhet av att utforma och leda både nationella och internationella projekt eller av att anta en aktiv roll som transnationell projektpartner.

Vi är engagerade i ett antal aktiviteter och erbjuder en rad tjänster.

  • Flerspråkig familjerådgivning och psykoterapi
  • Flerspråkig utbildning och yrkesvägledning för unga migranter och deras föräldrar
  • Utbildning i arbetssökande och intervjucoachning
  • Certifierade språk- och datorkurser för vuxna och ungdomar
  • Olika seminarier och utbildningskurser för spridning och företag
  • Organisation av kulturella evenemang

Det är av stor vikt att beakta kulturella och lingvistiska skillnader under implementeringen av projektet och att använda sig av en metod med låg tröskelmålgrupp.

www.migration.cc

Ovagem Agaidyan: obo@migration.cc

CESIE

CESIE är en icke-statlig organisation som grundades 2001, inspirerad av den italienske sociologen Danilo Dolcis (1924-1997) arbete och teorier. CESIE bidrar till människors aktiva deltagande, civila samhällen och institut genom att implementera projekt på olika tematiska områden, mot främjande av tillväxt och utveckling och värdesätter alltid mångfald vad gäller etik och mänsklig utveckling.

Organisationen hänger sig åt att främja forskning och utveckling för att öka och förbättra framtidsinriktade innovationsprocesser på utbildnings-, sociala, ekonomiska och kulturella områden.

CESIE är starkt engagerat i integration av migranter, flyktingar och asylsökande i det lokala samhället genom vårt dagliga arbete i ett av de mest multikulturella områdena i Palermo: utbildningsaktiviteter som riktar in sig på att öka anställningsbarhetskompetenser; sociokulturella åtgärder och medvetandegörandekampanjer; språkkurser; seminarier om interkulturell dialog och förebyggande av radikalism.

Vi har bred erfarenhet av att arbeta som koordinator och partnerprojekt under EU-program: Erasmus for Young Entrepreneurs, ERASMUS+, Daphne III, Europe for Citizens, TEMPUS, ENI, Horizon2020, DG Justice, DG Home.

cesie.org

Giovanni Barbieri: giovanni.barbieri@cesie.org

CARDET

CARDET är en självständig ideell, icke-statlig forsknings- och utvecklingsorganisation med bas på Cypern, med partners från hela världen. Centrets uppdrag är att inspirera nästa generations utbildning och främja forskning, innovation och utveckling med hjälp av evidensbaserad praxis, den senaste forskningen och bemyndigade personer. CARDET för samman ett internationellt team av passionerade yrkesverksamma med global expertis i läs- och skrivkunnighet, yrkes- och vuxenutbildning, e-lärande och utvärdering.

CARDET är en av de främsta sociala rättviseinriktade organisationerna på Cypern med lång erfarenhet av att utveckla och implementera program som fokuserar på migranter och integration. Vi är grundare av Mediterranean Migration Network, som finansieras av EU:s solidaritetsfond, med fler än 150 organisationer som medlemmar från EU och världen. CARDET är även Cyperns centrum för European Website on Integration och Cyperns partner för Migrant Integration Policy Index Project (MIPEX).

cardet.org

Irini Anastassiou: irini.anastassiou@cardet.org

Mozaik Human Resources Development

Mozaik är en ideell organisation med mål att stödja inkluderingen av missgynnade ungdomar och vuxna i det lokala området på områdena kulturellt, yrkesmässigt och socialt. Vår organisation införlivar fyra personal som har erfarenhet i att arbeta med missgynnade personer samt 42 volontärer från olika områden med ett gemensamt intresse som motiverar samarbete inom Mozaik och EVS-volontärer.

Det grundades 2010 i Samsun för att främja relationer mellan missgynnade grupper i det lokala området. De målgrupper som är engagerade i våra aktiviteter, lokala och internationella projekt består av personer som inte har någon förebild och möter många hinder utbildningsmässigt och socialt, och de har oftast invandrarbakgrund. Målet med vår organisation är att utveckla innovativa resurser och skapa nya möjligheter för målgrupperna för att kunna främja deras potential och för att de ska kunna få nya kompetenser och färdigheter.

www.mozaik.org.tr

Olcay Belli: o.belli@mozaik.org.tr

Stiftelsen Kursverksamheten Vid U-Auniversitet

Folkuniversitetet är ett vuxenutbildningsförbund som erbjuder en lång rad vuxenutbildningar över hela Sverige. Folkuniversitetet är ett förbund med fem stiftelser med säte i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. Folkuniversitetet håller i många internationellt inriktade aktiviteter så som språkkurser, utlandskurser och projekt med internationell betoning.

Internationella avdelningen (Folkuniversitetet i Uppsala) grundades 1998 för att göra Folkuniversitetet aktivt i europeiska angelägenheter som rörde utbildning, arbetsmarknadsinitiativ och civilsamhälleliga åtgärder. Vårt uppdrag är att agera aktör för att överföra innovation mellan Folkuniversitetet och organ över gränserna genom att initiera egna projekt eller att delta i transnationella aktiviteter som samordnas av andra.

www.folkuniversitetet.se/In-English/

Ali Rashidi: ali.rashidi@folkuniversitetet.se