Projektet SOFIE

SOFIE är ett 30-månaders projekt som syftar till att möta det faktiska europeiska behovet av social integration av flyktingfamiljer, som ett av de mest utsatta målen för värdsamhället.

I SOFIE samlas Verein Multikulturell från Österrike, CESIE från Italien, Cardet från Cypern, Mozaik från Turkiet och Folkuniversitetet från Sverige för att bemyndiga och stödja integrationen av flyktingfamiljer.

SOFIE – Support for empowerment and integration of refugee families

Mål för projektet

R

Att främja den professionella, sociala och kulturella integrationen av migranter och flyktingar.

R

Att skapa en fullständig uppsättning av verktyg, guider för bästa praxis och läroplan för utbildning för att stödja integrationen av migranter och flyktingar mest effektivt.

R

Att stödja mor- och barn-interaktionen för inlärningsprocessen av andraspråket (värdlandets språk) samt kunskapsförvärv rörande värdssamhället.

R

Att öka utbildningen av utbildare och volontärer som arbetar med flyktingar.

Asylansökningar i Österrike år 2016

Migranter och asylsökande registrerades ha anlänt till Italien år 2016

Personer ansökte om asyl på Cypern år 2016

1.7 miljoner

till antalet är de syriska flyktingarna i Turkiet

Kontakta oss


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.