SOFIE Online Tool

SOFIE onlineverktyg är det viktigaste verktyget för information om projektet: det kommer att informera migranter, flyktingar och asylsökande via dator eller mobiltelefon var någonstans de kan hitta stöd och relevant service såsom barnomsorg, utbildningar, hälsocenter, sjukhus, språkträning, rättshjälp och sportcenter. Syftet med denna resurs är att förbättra social inkludering och interaktion av migranter, flyktingar och asylsökande i värdlandet.


Click here for a brief guide of the tool:

Download the full guide here:
 • Directions

  Following this link you will have more information about support services in Sweden:

   Do you want to join us?

   If you are an organization and you want to be part of SOFIE Online Tool Database, fill the form below and send us a request.


   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.