SOFIE - Stöd för empowerment och integration av flyktingfamiljer

Erasmus+ tarafından finanse edilen bir Avrupa projesi olan SOFIE, bir yandan kadınları ve çocukları hedef alan eğitim çalışmaları sağlayarak mültecilerin sosyal katılımına katkıda bulunmanın yanı sıra, bir yandan da mülteci ailelerin ihtiyaçlarına yönelik daha iyi hazırlanmaları için konuya yönelik eğitimci ve gönüllü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. SOFIE projesi bu nedenle Avrupa’da büyük bir ihtiyacı karşılaması öngörülmektedir. Projenin temel amacı, bir yandan mülteci ailelere, eğitmenlere ve diğer yandan bu hedef grupla çalışan gönüllülere yönelik bütünsel bir araç seti oluşturmaktır. Bu araçların kullanımı- hepsi SOFIE projesi çerçevesinde geliştirilmiş olup- sosyal entegrasyon sürecini desteklemeyi amaçlamaktadır.