SOFIE - Stöd för empowerment och integration av flyktingfamiljer

SOFIE, ett europeiskt projekt som finansieras av Erasmus+, har som mål att bidra till flyktingars sociala integration med hjälp av att tillhandahålla utbildningar som å ena sidan riktar sig mot kvinnor och barn, och å andra sidan genom att utbilda utbildare och volontärer för att bättre kunna förbereda dem för flyktingfamiljernas behov. Projektet SOFIE besvarar därmed ett stort europeiskt behov. Projektets huvudmål är att skapa en holistisk verktygslåda som å ena sidan riktar sig mot flyktingfamiljer och utbildare samt volontärer som arbetar med målgruppen å andra sidan. Användningen av dessa verktyg, som alla utvecklats inom ramen för projektet SOFIE, stöttar processen för social integration.