Part B – Flyktingar och migranters rättighete

ENHET: Juridiska aspekter och institutioner för ytterligare stöd

1. Introduktion till enheten
2. Inlärningsmål
3. Om mänskliga rättigheter
4. Om flyktingars rättigheter
5. Agera för mänskliga rättigheter
6. Gemensamma åtgärder för att skydda invandrares och flyktingars mänskliga rättigheter
6.1. Lokala institutioner och tjänster
6.2. Lokala tjänster för ytterligare stöd
7. Självutvärdering rörande juridiska frågor om migration och invandrares och flyktingars rättigheter och förpliktelser

1. Introduktion till enheten

Den här enheten kommer att ge teknisk och praktisk information om ämnet invandrares och flyktingars rättigheter och förpliktelser, så att volontärerna bättre kan stötta invandrare, flyktingar och asylsökande i en smidig integration i värdlandet.

För att undvika missförstånd och besvikelse från alla involverade parter bör volontärerna ha åtminstone grundläggande kunskaper om invandrares, flyktingars och asylsökandes rättigheter och förpliktelser i värdlandet.

Ofta känner flyktingar och invandrare att de saknar tillräcklig information om deras rättigheter och förpliktelser, asyl- och välfärdsprocedurerna samt de procedurer som varje statlig myndighet måste genomföra. De betonar att det finns ett behov av mer information om ’vad man kan göra och vad man inte kan göra’. Detta kommer också att möjliggöra för dem att lära sina barn om deras rättigheter och förpliktelser, hur man uppför sig, och RÄTT och FEL i värdlandet. Dessutom uttrycker de behovet av en bred social samhällsorientering när de anländer.

I allmänhet gör bristen på information om systemen i värdlandet flyktingar och invandrare än mer sårbara. Kompissystemet skulle vara ett bra verktyg att ta itu med ovanstående problem och därmed göra flyktingarna mindre sårbara. Om volontärerna är beredda på att ge den här typen av råd kommer volontärarbetet också att medföra mer effektiva resultat.

2. Inlärningsmål
  • Att vara informerad om flyktingars och invandrares rättigheter och förpliktelser
  • Att vara medveten om tjänster och personer som kan hjälpa invandrare och flyktingar i en smidig integration
3. Om mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är viktiga för att skydda frihet, värdighet och välbefinnande hos alla människor i den värld vi lever i. Den internationella lagen för mänskliga rättigheter uppmanar alla länder att respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter, oavsett hudfärg, kön, ras, härkomst, religion, ålder, språk eller politisk åsikt.

Övning: Prioritera mänskliga rättigheter
Studera bilden nedan och försök att med dina kamrater att prioritera de mänskliga rättigheterna. Vilken är viktigast? Vilken är minst viktig?

Bild: Mänskliga rättigheter: https://www.worldatlas.com/articles/development-of-international-human-rights-law.html

4. Om flyktingars rättigheter
Mänskliga rättigheter är universella. De berör alla människor och ingen lämnas utanför. Dock respekteras inte invandrares och flyktingars rättigheter idag – liksom i andra kronologiska perioder. Ibland vet invandrare och flyktingar inte ens vad deras rättigheter (och förpliktelser) i värdlandet är.

Övning: Om flyktingars rättigheter
Se på den här videon och lista minst 5 rättigheter som en flykting har:


5. Agera för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter respekteras inte alltid i den värld vi lever i. Det är därför vi som aktiva medborgare i ett deltagande klimat måste vidta åtgärder och skydda vårt och andra folks/befolkningars rättigheter. Följande tips kan hjälpa dig att agera i den riktningen:

Tio tips för att agera för mänskliga rättigheter

1. Välj ett problem. Du kanske vill jobba med att förbättra förhållanden eller problem som du upptäckt i ditt samhälle eller som du hört om på nyheterna. Du kan också välja ett problem du hört om via en […]-kurs eller läst om själv. Att hitta ett problem är inte svårt men det är svårt att vara fokuserad på ett problem. Försök att skriva en definition för vad du vill ta itu med exakt. Ta ett problem i taget.

2. Gör efterforskningar om problemet. Gör en enkät i ditt […]-samhälle för att ta reda på information om problemet och hur folk känner för det. Hör av dig till befattningshavare för information. Skriv brev. Läs tidningar, tidskrifter och rapporter om problemet […].

3. Brainstorma möjliga lösningar och välj en. Brainstorma allt du kan komma på, även om det låter korkat. Välj sedan en eller två lösningar som verkar vara bästa möjliga och ha störst sannolikhet att göra störst skillnad.

4. Skapa stödkoalitioner. Hitta så många personer som möjligt som är oroade över problemet och håller med dig i din lösning. Skicka ut enkäter till ditt samhälle. Fråga lärare, befattningshavare, samhällsaktivister och unga. Ju fler personer du får med dig, desto större makt kommer du ha att kunna göra skillnad.

5. Identifiera ditt motstånd. Ta reda på vilka personer och organisationer som motsätter sig din lösning. De kanske inte är de "onda“ utan personer med andra åsikter. Överväg att träffa dina motståndare, ni kanske kan ta fram en kompromiss. Ni kommer åtminstone att kunna förstå varandras synvinklar. Hur som helst, var alltid artig och respektera andras åsikter.

6. Annonsera. Låt så många som möjligt få reda på problemet du försöker lösa och den lösning du föreslår. Tidningar, radio och tv är ofta intresserade av historier om aktiva ungdomar. Vissa tv- och radiostationer erbjuder gratis sändningstid för bra projekt. Skriv ett brev till redaktören […]. Ju fler personer som vet vad du gör, desto fler kommer att vilja stötta dig.

7. Samla in pengar. Detta är inte det väsentliga, men ibland kan det vara mer effektivt att ha pengar att spendera på väg mot lösningen.

8. Genomför din lösning. Gör en lista över alla steg du måste ta och när du förberett dig själv för handling, bara kör på!

9. Utvärdera. Funkar din plan? Hur vet du det? Försök att definiera några indikationer på vad framsteg betyder. Är någon insats effektiv och andra inte? Har du testat allt? Fortsätt att tänka kreativt på hur du kan lösa problemet.

10. Ge inte upp. Problemlösning betyder att eliminera allt som inte funkar tills du hittar något som gör det. Bry dig inte om personer som försöker säga att problemet inte kan lösas. Fortsätt att fortsätta!

Källa: Lewis, B. A. (1991). The Kid's Guide to Social Action. Minneapolis, MN: Free Spirit Press)/ I http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-4/2_ten-tips.htm

6. Gemensamma åtgärder för att skydda invandrares och flyktingars mänskliga rättigheter

Ibland är det svårt att agera på egen hand. Du behöver hjälp, stöd och att andra personer som är av samma åsikt och har samma passion agerar för mänskliga rättigheter. Dessa kan vara organisationer, institutioner, inrättningar eller föreningar och även individer på volontärbasis, antingen på lokal, europeisk eller internationell nivå.

Övning: Vem kan hjälpa invandrarna?

Titta på den här videon:


och skriv ner 3 organisationer som hjälper invandrare. Hur hjälper de dem?


6.1. Lokala institutioner och tjänster

I de fall volontärerna inte kan hjälpa till med juridiska frågor bör de känna till pålitliga lokala institutioner som tillhandahåller relevanta tjänster och som flyktingarna kan hänvisas till. Det rekommenderas också att visa volontärerna var de kan få pålitlig information ifrån (t.ex. onlineportaler, kontaktpersoners/institutioners adresser, etc.) så att de kan hålla sig själva uppdaterade regelbundet.

Övning: BLEND IN mobilapp: språklig, social och kulturell orientering för invandrare och flyktingar

Den här innovativa appen tar upp invandrares/flyktingars tidiga behov i värdsamhället. Du kan behöva ägna lite tid åt att bekanta dig med det här onlineverktyget. Tveka inte att ge feedback för det i den specifika rutan.

Övningens namn BLEND IN-appen - www.blend-in.eu/en
Gruppstorlek/antal personer 10-15 personer
Kan delas upp i 2-3 grupper om 5 personer
Tidsram 1 timme
Miljö Deltagarna kommer att behöva jobba med sina mobiler, ladda ner appen BLEND IN och arbeta med sin grupp med uppgiften BLEND IN.
Syfte Inlärningssyftet med den här aktiviteten är att ta fram deltagarnas tidiga behov rörande juridiska frågor. Dessutom kommer de att introduceras till ett visuellt och praktiskt språkverktyg samt ett verktyg för social och kulturell orientering som motsvarar flyktingars, invandrares och asylsökandes tidiga behov och motsvarar en av de luckor som de identifierade med den behovsbaserade analysen av projektet.
Beskrivning Hur aktiviteten ska organiseras:
1. Utbildaren introducerar deltagarna till appen BLEND IN (och säger att det var huvudverktyget i det EU-finansierade projektet BLEND IN samt förklarar några saker om projektets huvudsyfte och mål, d.v.s. ett projekt som riktade sig mot invandrares, flyktingars och asylsökandes språkliga, sociala och kulturella orientering som motsvarar deras tidiga behov).
2. Deltagarna får information om hur de laddar ner appen på sina mobiler.
3. De uppmuntras att skrolla i appen med fokus på frågan “ägna 5 minuter åt att titta på appen och presentera dina första intryck”.
4. Deltagarnas första intryck av appen presenteras i plenum.
5. Sedan kommer deltagarna att arbeta i grupper, försöka ägna lite mer tid åt appen och identifiera vad de vill se rörande juridiska frågor. Därmed kan fokusfrågan vara: “Vad saknas rörande juridiska frågor? Vad vill du se i appen som berör det?”
6. Deltagarna arbetar i grupper i ca 30 minuter och försöker identifiera viktiga juridiska frågor.
7. Varje grupp presenterar sina idéer i plenum och utbildaren skriver ner alla viktiga frågor på blädderblocket.
8. Vid avslutningen försöker deltagarna att prioritera de juridiska frågor som skrivits ner på blädderblocket och klassen avslutas med att deltagarna kan identifiera de viktigaste juridiska frågor som är till bekymmer/av intresse/av behov för en invandrare, flykting och asylsökande i värdlandet.
Kommentarer Utbildaren bör alltid vara alert och stötta deltagarna i uppgifterna/frågorna. Denne bör vara väl påläst om appens innehåll, därför är det mycket viktigt att ägna tid åt att studera appen på förhand.

6.2. Information om viktiga lokala tjänster för ytterligare stöd
Följande del ger en översikt över de olika relevanta lokala stödtjänsterna som finns i alla 5 partnerländer som består av SOFIE-konsortiet (Österrike, Cypern, Italien, Sverige, Turkiet) som kan vara till hjälp för volontärer i arbetet med flyktingar. Naturligtvis är den här listan inte fullständig men webbsidorna för de nedan nämnda institutionerna ger mer information om andra relevanta (lokala) partners.


Österrike
Verein Multikulturell
Web
Verein Multikulturell är en ideell organisation i Tyrolen som företräder invandrare och representerar dem i deras ärenden.
Huvudmålet är att främja professionell och social inkludering av personer med invandrarbakgrund, deras fortbildning och stärkandet av interkulturellt utbyte i Tyrolen.
Föreningen erbjuder många tjänster så som:
- Flerspråkig familjerådgivning och psykoterapi
- Flerspråkig utbildnings- och yrkesvägledning för unga invandrare och deras föräldrar
- Utbildning i jobbsökande och coachning i intervjuer
- Certifierade språk- och datakurser för vuxna och ungdomar
- Olika seminarier och utbildningskurser för multiplikatorer och företag
Caritas
Web
>>> Flyktinghjälp
Caritas är den katolska kyrkans hjälporganisation. De hjälper flyktingar att hitta boende och spelar allmänt en viktig faktor i integration (tyskakurser, kulturkompisar, etc.). Institutionen kan hänvisa till 40 000 volontärarbetare.
Diakonie
Web
>>> Flyktinghjälp
Diakonie är den protestantiska kyrkans sociala organisation. De har runt 2 000 volontärer i Österrike som arbetar på många områden. Institutionen stöttar folk i svåra livssituationer. Bland annat stöttar Diakonie flyktingar i deras integration i Österrike. Flyktingarna får stöd i att lära sig tyska, i juridiska frågor, i att hitta boende eller i psykosociala och medicinska frågor.
Hilfswerk
Web
20 000 volontärarbetare är involverade i olika aktiviteter som den här institutionen genomför. Den är ideell och tillhandahåller hälso-, social- och familjetjänster. Vad gäller flyktinghjälp ligger huvudfokus på social integration: erbjudande om tyskakurser, stöd i dagliga ärenden, tolkar.
ÖIF
Web
Austrian Integration Fund (ÖIF) ger flyktingar och invandrare råd i alla viktiga frågor som rör deras integration, och stöttar dem i sitt eget ansvar för att planera nästa steg i integrationsprocessen. Förutom att ge stöd erbjuder ÖIF riksomfattande värderings- och orienteringskurser, främjar förvärvandet av kunskaper i tyska och genomför integrationsprogram.
Österreichisches Rotes Kreuz
Web
>>> Flyktinghjälpd
Österrikiska Röda Korset är aktiva på områdena blodgivning, katastrofberedskap och assistans i Tyskland och utomlands, spridning av internationell humanitärlagstiftning, sökningstjänst, utvecklingssamarbete och utbildning. Institutionen har ett välfungerande kompissystem som hjälper flyktingar med social integration. 73 000 volontärer arbetar i olika sektorer.


Cypern
CARDET (Social inkludering)
Web
CARDET (Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology) är en självständig, ideell, icke statlig, forsknings- och utvecklingsorganisation på Cypern, med partners världen över. CARDET är en av de ledande institutionerna i Euro-Medelhavsregionen för forskning och utveckling. Vårt team strävar efter att erbjuda tjänster av högsta kvalitet för att gynna samhället. Vi samarbetar med lokala och internationella organisationer, offentliga och privata aktörer och tvärvetenskapligt för att skapa lösningar för lokala och globala utmaningar.
Migrant Information Centres (MiHub)
Web
MiHub ger råd, vägledning och stöd till invandrare rörande problem som berör deras rättigheter och förpliktelser, tillgång till offentliga tjänster, boende, hälsa, arbete, utbildning och sociala förmåner. De har kontor i fyra städer.

MiHubs syfte är att täppa till luckan för det tillgängliga invandrarstöd- och integrationstjänster samt luckan för tillgång till information för invandrares rättigheter och förpliktelser. Genom sina fyra regionala center hjälper MiHub sårbara invandrare på Cypern genom att erbjuda dem socialt och juridiskt stöd och råd i alla aspekter för deras integration. Majoriteten av MiHubs klienter är flyktingar och asylsökande.

MiHub drivs av University of Nicosia, CARDET och Cyprus University of Technology, med ekonomiskt stöd av Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden och Republiken Cypern.
New Channels for Integration
Web
New Channels for Integrations är ett samarbetsinitiativ som har drivits sedan 2012 av ett konsortium av kommuner på Cypern. Kommunerna gick samman för att upprätthålla principerna för ett modernt demokratiskt pluralistiskt samhälle och assistera integrationen av invandrare i deras samhällen, och i det cypriotiska samhället i stort.
För 2018 genomförs projektet av kommunerna Nicosia, Ayios Dhometios, Engomi och Lakatameia.Italien

CESIE (invandrarenheten)
Web
CESIEs invandrarenhet syftar till att centralisera och koppla samman alla aktiviteter som CESIE genomför som riktar sig mot målgrupperna asylsökande, flyktingarna och invandrare i alla åldrar (barn, unga, vuxna). Det övergripande målet är att utveckla effektiva och inkluderande strategier för målgrupperna.
Exodos – attività sociali
Web
Exodos översätter sin spirituella och intellektuella forskning till en kulturell och social tjänst för staden, speciellt för missgynnade ungdomar, och stöttar dem i sociala aktiviteter och skola.
Amnesty Italy
Web
“Vi är en rörelse av människor som bestämt oss för att skapa en skönare värld, där alla kan åtnjuta de mänskliga rättigheter som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna värnar om”.
Arci – Porco Rosso
Web
En plats som strävar efter att vara ett öppet analyslabb för Palermos förhållanden, där åsikterna från dem som delar de värderingar som Arci-nätverket bygger på kan finna medborgarskap mm.
Centro Astalli – Palermo
Web
Centro Astalli Palermo är en volontärförening som är en del av Jesuit Refugee Service-nätverket i Italien: andan som besjälar den är försvaret av flyktingars, invandrares och asylsökandes rättigheter, integration och inkludering.
Sviluppo Solidale Soc. Coop. Sociale
Web
Ett socialt kooperativ som strävar efter samhällets allmänna intresse för mänskligt stöd och social integration av medborgare, och bland dem utveckla ömsesidig och solidaritetsanda, med hjälp av hantering av social välfärd, vård och omsorgs- samt utbildningstjänster som gynnar minderåriga, äldre, personer med funktionsnedsättning, invandrare och socialt missgynnade personer.


Sverige
Svenska från dag ett
Web
Svenska från dag ett är en svenskkurs för asylsökande och flyktingar som startats av Liberala Studieförbundet och folkhögskolor.
SFI
Web
SFI, svenska för invandrare, är en del av ett introduktionsprogram som Arbetsförmedlingen anordnar.
Refugees Welcome Housing Sweden
Web
Refugees Welcome Housing Sweden ser behovet av alternativ för migrations- och kommunala boendeinrättningar där människor isoleras utan att få möjlighet till ömsesidig integration. Att bo tillsammans låter oss skapa en välkomnande kultur där vi träffas och lär känna varandra.
Korta vägen (The short way)
Web
Korta vägen är för utlandsfödda personer som tagit akademisk examen eller åtminstone läst minst tre års akademiska studier i sitt hemland. Den här utbildningen ökar deltagarnas möjligheter att få jobb inom sitt yrke. Det förbereder dem även för kompletterande universitetsstudier.
Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa
Web
Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting hjälper Uppdrag Psykisk Hälsa till att förbättra asylsökandes och nyanländas psykiska hälsa i programmet “Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända”.
Uppsala University
Web
Uppsala Universitet har omfattande kunskap om ett antal viktiga områden som berör nyanlända i Sverige. Det finns utbildning för nyanlända, fortbildning för yrkesverksamma, ett brett spektrum av forskning och samarbete inom olika nätverk.


Kyrkor
Svenska kyrkan (The Church of Sweden)
Evangelisk lutheransk kyrka. Engagerar sig i kulturella, internationella och integrationssatsningar.
Frälsningsarmén
Frälsningsarmén är en kristen kyrka med stort socialt engagemang. Runt omkring i landet driver de kår-församlingar och olika sociala aktiviteter.
Missionskyrka (Mission convenant church)
Svensk reformerad frikyrka som engagerar sig i kulturella, internationella och integrationssatsningar.
Pingstkyrkan (Pentescotal church)
Svensk frikyrka som engagerar sig i kulturella, internationella och integrationssatsningar.
Katolska kyrkan
Engagerar sig i kulturella, internationella och integrationssatsningar.
Livets ord (Word of Life)
Stor kyrka i Uppsala. Engagerar sig i kulturella, internationella och integrationssatsningar.
Korskyrkan
Svensk frikyrka som engagerar sig i kulturella, internationella och integrationssatsningar.
Salabackekyrkan
Församling i Svenska kyrkan. Engagerar sig i kulturella, internationella och integrationssatsningar.
Gottsundakyrkan
Församling i Svenska kyrkan. Engagerar sig i kulturella, internationella och integrationssatsningar.
Lötenkyrkan
Församling i Svenska kyrkan. Engagerar sig i kulturella, internationella och integrationssatsningar.
Uppsala Stadsmission
Uppsala Stadsmission är en ideell förening som hjälper nyanlända att hitta sin väg in i samhället, samt alla som lever i hemlöshet och missbruk.
Röda korset
Svenska Röda korset arbetar hårt för att rädda liv och ger hopp runt i världen och i Sverige varje dag. Engagerar sig i kulturella, internationella och integrationssatsningar.
Nyby Vision
Nyby Vision genomför språkträning och ger stöd till arbetssökande med invandrarbakgrund.
Ingen människa är illegal
Nätverket Ingen människa är illegal arbetar med praktiskt stöd för de som tvingas gå under jorden efter att ha nekats asyl.
Uppsala Stadsbibliotek
Uppsala Stadsbibliotek anordnar integrationsprojekt för nyanlända.
Gottsunda bibliotek
Gottsunda bibliotek som en del av Uppsala Stadsbibliotek anordnar och deltar även de i integrationsprojekt.
Rinkeby bibliotek
Rinkeby bibliotek i Stockholm anordnar och deltar i integrationsprojekt.
Människohjälp
Människohjälp är en utvecklingsorganisation som bekämpar och exponerar fattigdom och uteslutning. De fokuserar på integration och inkludering i samhället.
Initia
Initcia driver huvudsakligen projekt med sociala förmåner och erbjuder idealiska tjänster för föreningar, nyanlända och individer. De erbjuder även professionella webb- och kommunikationstjänster.


Turkiet

Canik halk eğitim merkezi (Canik Public Education Centre)
Web
Trots att centrets huvudmål är att erbjuda vuxna och ungdomar rådgivning inom yrkesutbildning och annan utbildning tillhandahåller det även metoder för olika ämnen så som konfliktlösning eller känslohantering för de som behöver resurser för att få kunskap om dessa problem.
Ondokuz Mayıs University
Web
Anordnar olika utbildningar och seminarier för personer som vill öka sina yrkesutbildningsmässiga kunskaper. Utbildar-, volontär- eller medlarkandidater ansöker för att få utbildning i mänskliga rättigheter och konflikthantering.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi (Psychological Counselling Association)
Web
Föreningens huvudvision är att öka ungdomars medvetenhet för alternativa verktyg på området psykologi. I linje med detta erbjuder den icke-formella utbildningar och workshoppar så som spelterapi, Minnesota multiphasic personality inventory och konflikthantering i skolan och på arbetsplatsen.
Samsun eğitim gönüllüleri vakfı (Samsun Education Volunteers Foundation)
Web
Stiftelsen arbetar med ungdomar som vill vara involverade i aktiviteterna som volontärer. Huvudmålgruppen är missgynnade ungdomar på grund av deras sociala, ekonomiska och kulturella bakgrund. Ungdomar kan ansöka för att få användbara analytiska verktyg för konfliktlösning.Övning: Låt oss hitta det som finns runt omkring oss!
Den här övningen kan genomföras enbart med volontärer eller tillsammans med flyktingar. Den hjälper till att främja deras kunskap om lokala tjänster.

Övningens namn Låt oss hitta det som finns runt omkring oss!
Gruppstorlek/antal personer 10-15 personer
Kan delas upp i 2-3 grupper om 5 personer
Tidsram 1 timme ca
Miljö Tillräckligt med utrymme, bord, färger, blädderblocksbilder med viktiga och berömda kulturella byggnader i din stad, post-its med namn och kort beskrivning av lokala tjänster (skolor, utbildningscenter, sjukhus, barnomsorgsplatser etc.)
Syfte Inlärningssyftet med den här aktiviteten är att ge deltagarna information om de lokala tjänster som finns runt omkring dem. Dessutom kommer den att ge dem en visuell uppfattning om vad som finns runt omkring dem vad gäller lokala inrättningar och hur de kan nå dem.
Beskrivning Hur aktiviteten ska organiseras:
1. Kopiera en karta av staden och låt deltagarna bekanta sig med den.

2. Skriv ut bilder på de viktigaste/berömdaste byggnaderna i din stad, sätt fast dem på kartan.

3. Välj ut olika startpunkter på kartan och fråga hur man bäst kan nå byggnaderna.

4. När de är på väg att nå byggnaderna kan de även hitta stödtjänster så som utbildnings- eller idrottscenter (utbildaren ska vara förberedd och veta var de finns).

5. Starta en diskussion om vad man kan hitta i dessa lokala inrättningar och varför de är viktiga.
Kommentarer Utbildaren ska alltid vara beredd på att ge information om de platser som deltagarna vill hitta på kartan. Denne bör vara väl förberedd för kartan och de olika platser, lägen, stödorganisationer och -kontor som invandrare, flyktingar och asylsökande kan fråga om.
7. Självutvärdering rörande juridiska frågor om migration och invandrares och flyktingars rättigheter och förpliktelser

För att socialt engagemang ska vara lyckat och berikande är det till stor hjälp att fundera över vad volontärerna tycker om sin egen kunskap rörande juridiska frågor, rättigheter och förpliktelser. Följande självutvärderingsverktyg är en lättförståelig enkät som primärt ska klargöra snabbt på vilka områden volontären behöver komma ikapp. Den erfordrade kunskapen kan förvärvas genom självstudier eller utbildning, även om det förstås är klokt att konsultera organisationer med välgrundad expertis.
När du fyller i enkäten, använd följande skala:

1 – Jag håller helt med
2 – Jag är osäker
3 – Jag håller inte alls med

När enkäten fyllts i bör man ta en titt på de punkter som besvarats med “Jag är osäker” (2) eller “Jag håller inte alls med” (3). Med den här listan kan volontärerna prata med sin organisation och få specifik hjälp med de här frågorna.

Enkät för volontärers självutvärdering

Jag är i allmänhet välinformerad om flyktingars rättigheter och förpliktelser 1 – 2 – 3
Jag känner till definitionen av följande termer:
a) Asylsökande
b) Flykting
c) Invandrare
d) Ensamkommande barn
e) Subsidiär skyddsstatus
f) Internationellt skydd
g) Humanitärt skydd

1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
Jag håller mig uppdaterad om förändringar i lagar och förordningar 1 – 2 – 3
Jag har djupgående kunskap om den/det nationella
a) Asylsystemet
b) Asylproceduren
c) Lagstiftningen: rättigheter och lagar som (speciellt)berör flyktingar
d) Integrationspolitiken
e) Utbildningssystemet
f) Sociala systemet
g) Sjukvård

1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
Jag har erfarenhet av arbete och procedurer med
a) Myndigheter
b) Statliga inrättningar
c) Institutioner, plattformar och icke statliga organisationer
som hanterar juridiska frågor som berör arbetet med flyktingar.

1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
Jag känner till institutionernas ansvar. 1 – 2 – 3
Jag har djupgående kunskap om den/det/de lokala/regionala
a) Arbetsmarknaden
b) Boendemöjligheterna
c) Offentliga tjänsterna
d) Icke statliga organisationerna

1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
Referenser/Resurser

https://www.worldatlas.com/articles/development-of-international-human-rights-law.html

Lewis, B. A. (1991). The Kid's Guide to Social Action. Minneapolis, MN: Free Spirit Press)/ Adoptation in
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-4/2_ten-tips.htm