Μέρος B – Δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών

ΕΝΟΤΗΤΑ: Νομικές πτυχές και θεσμοί για περαιτέρω υποστήριξη

1. ΕισαγωγήστηνΕνότητα
2. ΜαθησιακοίΣτόχοι
3. ΣχετικάμεταΑνθρώπιναΔικαιώματα
4. ΣχετικάμεταΔικαιώματατωνΠροσφύγων
5. ΑνάληψηΔράσηςγιαταΑνθρώπιναΔικαιώματα
6. Κοινές δράσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων
6.1. Τοπικοί Θεσμοί και Υπηρεσίες
6.2. Τοπικές υπηρεσίες για περαιτέρω υποστήριξη
7. Αυτοαξιολόγηση γνώσεων για νομικά ζητήματα σχετικά με τη μετανάστευση και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταναστών και των προσφύγων

1. ΕισαγωγήστηνΕνότητα

Αυτή η ενότητα προωθεί την τεχνική και πρακτική μάθηση σχετικά με το θέμα των δικαιωμάτων και των ευθυνών των μεταναστών και των προσφύγων, έτσι ώστε οι εθελοντές να μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο προς την κατεύθυνση μιας ομαλής ενσωμάτωσης στην κοινωνία υποδοχής.

Για την αποφυγή παρερμηνεύσεων και απογοήτευσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, οι εθελοντές θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον τις βασικές γνώσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην κοινωνία υποδοχής.

Πολλές φορές, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες νιώθουν ότι δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους, τις διαδικασίες πρόνοιας και ασύλου καθώς και για τις συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε κάθε δημόσια αρχή. Τονίζουν ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το «τι πρέπει να κάνουν και τι όχι». Αυτό θα τους επιτρέψει, επίσης, να διδάξουν στα παιδιά τους τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους, πώς να συμπεριφέρονται και τα ΝΑΙ και ΟΧΙ της κοινωνίας υποδοχής. Επιπλέον, εκφράζουν την ανάγκη για την παροχή ενός ευρέος κοινωνικού προσανατολισμού με την άφιξή τους.

Γενικά, η έλλειψη γνώσεων για τα συστήματα της κοινωνίας υποδοχής, καθιστά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ακόμα πιο ευάλωτους. Το σύστημα «buddy» θα ήταν ένα καλό εργαλείο για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω και για να γίνουν, κατ’ επέκταση, λιγότερο ευάλωτοι οι πρόσφυγες. Αν οι εθελοντές είναι προετοιμασμένοι να δώσουν αυτού του είδους τις συμβουλές, η εθελοντική δουλειά θα φέρνει, επίσης, πιο δραστικά αποτελέσματα.

2. ΜαθησιακοίΣτόχοι
  • Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις ευθύνες των μεταναστών και των προσφύγων
  • Γνώση σχετικά με υπηρεσίες και ανθρώπους που ενδεχομένως μπορούν να βοηθήσουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να κατευθυνθούν προς μια ομαλή ενσωμάτωση
3. ΣχετικάμεταΑνθρώπιναΔικαιώματα

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι σημαντικά για την προστασία της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της ευημερίας όλων των ανθρώπων στον κόσμο που ζούμε. Το Διεθνές Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απαιτεί από όλες τις χώρες να σέβονται, να προστατεύουν και να εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου, φυλής, εθνικής προέλευσης, θρησκείας, ηλικίας, γλώσσας ή πολιτικών πεποιθήσεων.

Άσκηση: Θέτοντας Προτεραιότητες στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Μελετήστε την πιο κάτω εικόνα και, μαζί με τους συναδέλφους σας, προσπαθήστε να θέσετε προτεραιότητες στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό; Ποιο είναι το λιγότερο σημαντικό;

Εικόνα: Ανθρώπινα Δικαιώματα https://www.worldatlas.com/articles/development-of-international-human-rights-law.html

Ανθρώπινα Δικαιώματα: Εκπαίδευση, Συνέρχεσθαι, Συνεταιρίζεσθαι, Κυκλοφορία, Θρησκεία, Έκφραση, Ενημέρωση, Ελευθερία του Τύπου, Σκέψη. Πηγή:

4. ΣχετικάμεταΔικαιώματατωνΠροσφύγων
Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι οικουμενικά. Αναφέρονται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Ωστόσο, σήμερα – όπως και σε πολλές άλλες χρονολογικές περιόδους – τα δικαιώματα των μεταναστευτικών και προσφυγικών πληθυσμών δεν τηρούνται. Κάποιες φορές, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες δεν γνωρίζουν καν ποια είναι τα δικαιώματα (και οι υποχρεώσεις) τους σε μια χώρα υποδοχής.

Άσκηση: Σχετικά με τα Δικαιώματα των Προσφύγων
Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο και απαριθμήστε τουλάχιστον 5 δικαιώματα που έχει ένας πρόσφυγας:


5. ΑνάληψηΔράσηςγιαταΑνθρώπιναΔικαιώματα

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δεν τηρούνται πάντα στον κόσμο που ζούμε. Για αυτό τον λόγο, ως ενεργοί πολίτες σε ένα συμμετοχικό περιβάλλον, πρέπει να αναλάβουμε δράση και να προστατεύσουμε τα δικά μας δικαιώματα και τα δικαιώματα των άλλων ανθρώπων/πληθυσμών. Οι συμβουλές που ακολουθούν μπορούν να σας βοηθήσουν να αναλάβετε δράση προς αυτή την κατεύθυνση:

Δέκα Συμβουλές για την Ανάληψη Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

1. Επιλέξτε ένα πρόβλημα. Μπορεί να θέλετε να δουλέψετε για τη βελτίωση συνθηκών ή ζητημάτων που παρατηρείτε στην κοινότητά σας ή για αυτά που ακούτε στις ειδήσεις. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ένα πρόβλημα για το οποίο ενημερωθήκατε μέσω ενός [...] μαθήματος ή μέσω δικής σας μελέτης. Το να βρει κανείς ένα πρόβλημα δεν είναι δύσκολο, αλλά το να μείνει συγκεντρωμένος σε ένα πρόβλημα είναι. Προσπαθήστε να γράψετε έναν ορισμό για το ακριβές ζήτημα που θέλετε να αντιμετωπίσετε. Αντιμετωπίστε ένα πρόβλημα κάθε φορά.

2. Διερευνήστε το πρόβλημα. Πραγματοποιήστε έρευνα [...] στην κοινότητά σας για να πάρετε πληροφορίες για το πρόβλημα και για το πώς νιώθουν οι άνθρωποι για αυτό. Επικοινωνήστε με αξιωματούχους για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Γράψτε επιστολές. Διαβάστε εφημερίδες, περιοδικά και εκθέσεις σχετικά με το ζήτημα [...].

3. Κάντε brainstorming για πιθανές λύσεις και επιλέξτε μία. Κάντε brainstorming για οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε, όσο τρελό και να είναι. Έπειτα, επιλέξτε μία ή δύο λύσεις που φαίνονται πιο εφικτές και που πιστεύετε ότι μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά.

4. Οικοδομήστε συμμαχίες υποστήριξης. Βρείτε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που τους απασχολεί το πρόβλημα και συμφωνούν με τη λύση σας. Πραγματοποιήστε έρευνα στην κοινότητά σας. Ρωτήστε δασκάλους, αξιωματούχους, κοινοτικούς ακτιβιστές και νέους ανθρώπους. Όσα περισσότερα άτομα απαρτίζουν την ομάδα σας, τόση περισσότερη δύναμη θα έχετε για να κάνετε τη διαφορά.

5. Εντοπίστε τους αντιπάλους σας. Βρείτε ποιοι είναι οι άνθρωποι και οι οργανισμοί που αντιτίθενται στη λύση σας. Μπορεί να μην είναι «οι κακοί», αλλά άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις. Σκεφτείτε να συναντήσετε τους αντιπάλους σας: ίσως μπορέσετε να συμφωνήσετε σε κάποιο συμβιβασμό. Στο ελάχιστο, θα κατανοήσετε ο ένας την άποψη του άλλου. Σε κάθε περίπτωση, να είστε πάντα ευγενικοί και να αντιμετωπίζετε τις άλλες απόψεις με σεβασμό.

6. Διαφημίστε. Ενημερώστε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους για το πρόβλημα που προσπαθείτε να λύσετε και για τη λύση που προτείνετε. Οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση ενδιαφέρονται συνήθως για ιστορίες νεανικής δράσης. Κάποιοι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί προσφέρουν δωρεάν χρόνο εκπομπών για αξιόλογες δράσεις. Γράψτε μια επιστολή στον αρχισυντάκτη [...]. Όσοι περισσότεροι άνθρωποι ενημερωθούν για το τι κάνετε, τόσοι περισσότεροι θα είναι αυτοί που θα θελήσουν να σας υποστηρίξουν.

7.Συλλέξτε χρήματα. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, αλλά κάποιες φορές μπορείτε να είστε πιο αποτελεσματικοί αν μπορείτε να ξοδέψετε χρήματα για τη λύση που προτείνετε.

8. Εφαρμόστε τη λύση σας. Συντάξτε έναν κατάλογο όλων των βημάτων που πρέπει να εφαρμόσετε και, αφού προετοιμαστείτε για δράση, κάντε το!

9. Αξιολογήστε. Λειτουργεί το σχέδιό σας; Πώς το ξέρετε; Προσπαθήστε να προσδιορίσετε ορισμένες ενδείξεις προόδου. Είναι κάποιες προσπάθειες αποτελεσματικές ενώ άλλες όχι; Έχετε δοκιμάσει τα πάντα; Συνεχίστε να σκέφτεστε δημιουργικά για τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος.

10. Μην τα παρατάτε. Η επίλυση ενός προβλήματος συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των πραγμάτων που δεν λειτουργούν, μέχρι να βρεθεί κάτι που λειτουργεί. Μην δίνετε πολλή σημασία σε ανθρώπους που προσπαθούν να σας πουν ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί. Συνεχίστε ακάθεκτοι!

Πηγή: Lewis, B. A. (1991). The Kid's Guide to Social Action. Minneapolis, MN: Free Spirit Press)/ Εκδόθηκε στο http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-4/2_ten-tips.htm

Κοινές δράσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων
Κάποιες φορές είναι δύσκολο να αναλάβει κανείς δράση μόνος του. Χρειάζεται βοήθεια, υποστήριξη και άλλους ανθρώπους που να μοιράζονται τις ίδιες πεποιθήσεις και την ίδια ανάγκη και πάθος για την ανάληψη δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτοί οι συνεργάτες μπορεί να είναι οργανισμοί, ιδρύματα, υπηρεσίες, σύνδεσμοι ή ακόμα και άτομα/ εθελοντές, σε τοπικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Άσκηση: Ποιος μπορεί να βοηθήσεις τους μετανάστες;
Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο:

και σημειώστε 3 οργανισμούς που βοηθούν τους μετανάστες. Με ποιους τρόπους τους βοηθούν;

6.1. Τοπικά Ιδρύματα και Υπηρεσίες

Σε περίπτωση που οι εθελοντές δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν με τις νομικές ερωτήσεις, θα πρέπει να γνωρίζουν αξιόπιστα τοπικά ιδρύματα που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες, στα οποία μπορούν να παραπέμψουν τους μετανάστες. Συνιστάται, επίσης, να παρουσιαστεί στους εθελοντές πού μπορούν να λάβουν αξιόπιστες πληροφορίες (π.χ., διαδικτυακές πύλες, διευθύνσεις ατόμων/ ιδρυμάτων επικοινωνίας, κλπ.) ώστε να μπορούν να ενημερώνονται σε τακτική βάση.

Άσκηση: Εφαρμογή Κινητού BLEND IN για τον Γλωσσικό, Κοινωνικό και Πολιτισμικό Προσανατολισμό των Μεταναστών και των Προσφύγων

Αυτή η καινοτόμος εφαρμογή κινητού αντιμετωπίζει τις ανάγκες ενός μετανάστη/ πρόσφυγα στις πρώτες του μέρες στην κοινωνία υποδοχής. Μπορείτε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με αυτό το διαδικτυακό Εργαλείο. Μην διστάσετε να δώσετε ανατροφοδότηση για την εφαρμογή στον ειδικό χώρο/ κουτί.

Τίτλος άσκησης Εφαρμογή BLEND IN - www.blend-in.eu/en
Μέγεθος ομάδας/ εμπλεκόμενα άτομα 10-15 εμπλεκόμενα άτομα
Μπορούν να χωριστούν σε 2/3 5μελείς ομάδες
Χρονικό πλαίσιο 1 ώρα
Πλαίσιο Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να δουλέψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα, να κατεβάσουν την ΕΦΑΡΜΟΓΗ BLEND IN και να δουλέψουν με την ομάδα τους για να εξοικειωθούν με την ΕΦΑΡΜΟΓΗ BLEND IN.
Σκοπός Ο μαθησιακός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών σχετικά με νομικά ζητήματα. Επιπλέον, θα τους δοθεί ένα οπτικό και πρακτικό εργαλείο για τον γλωσσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό προσανατολισμό τους για τις πρώτες τους μέρες ως πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο, συμπληρώνοντας ένα από τα κενά που εντοπίστηκαν στην έρευνα ανάλυσης αναγκών του έργου.
Περιγραφή Πώς να οργανώσετε τη δραστηριότητα:
1. Ο εκπαιδευτής συστήνει τους εκπαιδευόμενους στην Εφαρμογή BLEND IN (λέγοντας ότι ήταν το βασικό εργαλείο του έργου BLEND IN που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και εξηγώντας κάποια πράγματα για τους κύριους σκοπούς και στόχους του έργου, δηλαδή το ότι είναι ένα έργο που έχει στόχο τον γλωσσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό προσανατολισμό των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, ικανοποιώντας τις ανάγκες που έχουν στις πρώτες τους μέρες).
2. Δίνονται οι πληροφορίες στους εκπαιδευόμενους για να κατεβάσουν την ΕΦΑΡΜΟΓΗ στο κινητό τους τηλέφωνο.
3. Ενθαρρύνονται να κάνουν scroll στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ με εστίαση στην ερώτηση «Αφιερώστε 5 λεπτά να επισκεφθείτε την ΕΦΑΡΜΟΓΗ και μοιραστείτε τις πρώτες σας εντυπώσεις».
4. Οι πρώτες εντυπώσεις των εκπαιδευομένων για την ΕΦΑΡΜΟΓΗ παρουσιάζονται μπροστά σε όλους.
5. Έπειτα, οι εκπαιδευόμενοι θα δουλέψουν στις ομάδες τους προσπαθώντας να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ για να εντοπίσουν τι θα ήθελαν να δουν σχετικά με τα νομικά ζητήματα. Επομένως, η ερώτηση εστίασης μπορεί να είναι η εξής: «Τι λείπει σχετικά με τα νομικά ζητήματα; Κατά συνέπεια, τι θα θέλατε να δείτε στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ σχετικά με αυτό το θέμα;»
6. Οι εκπαιδευόμενοι δουλεύουν σε ομάδες για 30 λεπτά περίπου προσπαθώντας να εντοπίσουν σημαντικά νομικά ζητήματα.
7. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τις ιδέες της σε όλη την ομάδα και ο εκπαιδευτής σημειώνει όλα τα σημαντικά σημεία στον πίνακα παρουσιάσεων.
8. Στο κλείσιμο, οι εκπαιδευόμενοι προσπαθούν να θέσουν προτεραιότητες στα νομικά ζητήματα που είναι σημειωμένα στον πίνακα παρουσιάσεων και το μάθημα ολοκληρώνεται με τους εκπαιδευόμενους να έχουν πια τη δυνατότητα να εντοπίσουν τις σημαντικότερες νομικές πτυχές που απασχολούν/ ενδιαφέρουν/ είναι αναγκαίες για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην κοινότητα υποδοχής.
Σχόλια Ο εκπαιδευτής πρέπει να βρίσκεται πάντα σε εγρήγορση για να υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους με τη δουλειά που τους ανατίθεται/ τις ερωτήσεις εστίασης που τίθενται. Πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος/η σχετικά με το περιεχόμενο της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ και είναι, επομένως, αποφασιστικής σημασίας να αφιερώσει χρόνο για τη μελέτη της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ εκ των προτέρων.

6.2. Πληροφορίες για σημαντικές τοπικές υπηρεσίες για περαιτέρω υποστήριξη
Η ενότητα που ακολουθεί κάνει μια επισκόπηση των διαφόρων σχετικών τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης στις 5 χώρες-εταίρους που αποτελούν την κοινοπραξία του SOFIE (Αυστρία, Κύπρος, Ιταλία, Σουηδία, Τουρκία), οι οποίες θα μπορούσαν να είναι βοηθητικές για τους εθελοντές που εργάζονται με πρόσφυγες. Προφανώς, αυτός ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, αλλά οι ιστοσελίδες των ιδρυμάτων που αναφέρονται πιο κάτω δίνουν περισσότερες πληροφορίες για άλλους σχετικούς (τοπικούς) εταίρους.

Αυστρία
Verein Multikulturell
Web
Ο οργανισμός Verein Multikulturell είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στο Τιρόλο που υποστηρίζει μετανάστες και εκφράζει τις ανησυχίες τους.
Ο κύριος στόχοςτου VM είναι η προώθηση της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και η ενδυνάμωση της διαπολιτισμικής ανταλλαγής στο Τιρόλο.
Ο οργανισμός προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών, όπως:
- Πολύγλωσση οικογενειακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
- Πολύγλωσση εκπαίδευση και επαγγελματική καθοδήγηση για νέους μετανάστες και τους γονείς τους
- Κατάρτιση για αιτήσεις εύρεσης εργασίας και προετοιμασία για συνεντεύξεις
- Πιστοποιημένα μαθήματα γλώσσας και πληροφορικής για ενήλικες και εφήβους
- Σεμινάρια πολυμορφίας και μαθήματα κατάρτισης για πολλαπλασιαστές και εταιρείες
Caritas
Web
>>> Refugee aid
Ο Caritas οργανισμός είναι ο οργανισμός αρωγής της Καθολικής Εκκλησίας. Ο οργανισμός βοηθά πρόσφυγες να βρουν καταλύματα και γενικά διαδραματίζει ρόλο αποφασιστικής σημασίας όσον αφορά την ενσωμάτωση (μαθήματα Γερμανικών, πολιτισμικοί «buddies» κ.λπ.). Ο οργανισμός μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 40.000 εθελοντές λειτουργούς.
Diakonie
Web
>>> Refugee aid
Ο οργανισμός Diakonie είναι ο κοινωνικός οργανισμός της Προτεσταντικής εκκλησίας. Με περίπου 2000 εθελοντές στην Αυστρία να εργάζονται σε διάφορα πεδία, ο οργανισμός υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις διαβίωσης. Ανάμεσα σε πολλούς άλλους, η Υπηρεσία Μεταναστών Diakonie υποστηρίζει τους πρόσφυγες στην ενσωμάτωσή τους στην Αυστρία. Οι πρόσφυγες υποστηρίζονται στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, σε εκπαιδευτικά ζητήματα, σε νομικά ερωτήματα, στην εύρεση καταλύματος ή σε ψυχοκοινωνικά και ιατρικά ζητήματα.
Hilfswerk
Web
2 Αυτό το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που παρέχει ιατρικές, κοινωνικές και οικογενειακές υπηρεσίες, εφαρμόζει διάφορες δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται 20.000 εθελοντές λειτουργοί. Όσον αφορά τη βοήθεια προς τους πρόσφυγες, η κύρια εστίαση βρίσκεται στην κοινωνική ενσωμάτωση: προσφορά μαθημάτων Γερμανικών, υποστήριξη για καθημερινές δουλειές, διερμηνείς.
ÖIF
Web
Το Αυστριακό Ταμείο Ένταξης (ÖIF) συμβουλεύει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε όλες τις σημαντικές ερωτήσεις για την ενσωμάτωσή τους και τους υποστηρίζει στην ευθύνη που έχουν για τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων της διαδικασίας ενσωμάτωσής τους. Επιπρόσθετα με την παροχή συμβουλών, το ÖIF προσφέρει μαθήματα αξίας και προσανατολισμού σε όλη τη χώρα, προωθεί την εκμάθηση των Γερμανικών και εφαρμόζει προγράμματα ενσωμάτωσης.
Österreichisches Rotes Kreuz
Web
>>> Refugee aid
Ο Αυστριακός Ερυθρός Σταυρός δραστηριοποιείται στα πεδία της δωρεάς αίματος, της ετοιμότητας και βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών στη Γερμανία και στο εξωτερικό, τη διάδοση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, την υπηρεσία ανίχνευσης, την αναπτυξιακή συνεργασία καθώς και την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το ίδρυμα διαθέτει ένα καλά οργανωμένο σύστημα «buddy» που βοηθά τους πρόσφυγες με την κοινωνική ένταξη. 73000 εθελοντές εργάζονται σε διάφορους τομείς.


Κύπρος
CARDET (Social Inclusion)
Web
Το ερευνητικό κέντρο CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας & Ανάπτυξης για την Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, με βάση του την Κύπρο, με εταίρους σε όλο τον κόσμο. Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα έρευνας και ανάπτυξης στην ευρω-μεσογειακή περιοχή. Η ομάδα προσφέρει υπηρεσίες ύψιστης ποιότητας προς όφελος της κοινωνίας. Συνεργάζεται με τοπικούς και διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε ποικίλους κλάδους, για τον σχεδιασμό λύσεων σε τοπικά και παγκόσμια προβλήματα.
Migrant Information Centres (MiHub)
Web

Το MiHub προσφέρει συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλους τους μετανάστες σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, στέγαση, περίθαλψη, εργασία, εκπαίδευση και κοινωνικά βοηθήματα. Διαθέτει γραφεία σε τέσσερις πόλεις.
Ο στόχος του MiHub είναι να καλύψει το κενό που υπάρχει στις ήδη διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης και ενσωμάτωσης, καθώς και το κενό στην πρόσβαση πληροφοριών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταναστών. Μέσω των τεσσάρων περιφερειακών του κέντρων, το MiHub βοηθά ευάλωτους μετανάστες σε όλη την Κύπρο προσφέροντάς τους κοινωνικές και νομικές συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με όλες τις πτυχές της ενσωμάτωσής τους. Η πλειοψηφία των επισκεπτών του MiHub είναι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
Το MiHub διευθύνεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το CARDET και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την οικονομική υποστήριξη του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
New Channels for Integration
Web
To New Channels for Integration είναι μια συνεργατική πρωτοβουλία που λειτουργεί από το 2012 μέσω μιας κοινοπραξίας δήμων σε όλη την Κύπρο. Οι δήμοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να διατηρήσουν τις αρχές της σύγχρονης δημοκρατικής πλουραλιστικής κοινωνίας και να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση των μεταναστών στις κοινότητές τους και γενικότερα στην κυπριακή κοινωνία.

Για το 2018, το έργο εφαρμόστηκε από τους Δήμους Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου, Έγκωμης και Λακατάμειας.



Ιταλία

CESIE ((Μονάδα Μετανάστευσης))
Web
Η Μονάδα Μετανάστευσης του CESIE έχει στόχο να συγκεντρώσει και να συνδέσει όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από το CESIE, που απευθύνονται στις ομάδες-στόχους των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών όλων των ηλικιών (παιδιών, νέων, ενηλίκων). Ο γενικός σκοπός είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών και συμπεριληπτικών προσεγγίσεων για τις ομάδες-στόχους.
Exodos – attività sociali
Web
Το Exodos μετατρέπει την πνευματική και διανοητική του έρευνα σε πολιτισμική και κοινωνική υπηρεσία για την πόλη, ιδιαίτερα για μειονεκτούντες νέους τους οποίους υποστηρίζει με κοινωνικές δραστηριότητες και σχολική συνοδεία.
Amnesty Italy
Web
«Είμαστε μια κίνηση ανθρώπων που είναι αποφασισμένοι να δημιουργήσουν έναν πιο δίκαιο κόσμο, στον οποίο κάθε άτομο να μπορεί να απολαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».
Arci – Porco Rosso
Web
Ένας χώρος που φιλοδοξεί να γίνει ένα ανοικτό εργαστήριο ανάλυσης των συνθηκών του Παλέρμο, όπου οι απόψεις αυτών που ασπάζονται τις αξίες πάνω στις οποίες ιδρύθηκε το δίκτυο Arci μπορούν να βρουν ιθαγένεια και ευρεία διάδοση.
Centro Astalli – Palermo
Web
Το Centro Astalli Palermo είναι μια εθελοντική οργάνωση που αποτελεί μέρος του δικτύου Jesuit Refugee Service στην Ιταλία: το πνεύμα που το διέπει είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων, η ενσωμάτωση και η ένταξη των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.
Sviluppo Solidale Soc. Coop. Sociale
Web
Ο κοινωνικός συνεταιρισμός επιδιώκει να αποκτήσει το γενικό ενδιαφέρον της κοινότητας για την προώθηση του ανθρωπισμού και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των πολιτών, την ανάπτυξη του πνεύματος αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους, μέσω της διαχείρισης της κοινωνικής πρόνοιας, των κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας προς όφελος των ανηλίκων, των ηλικιωμένων, των αναπήρων, των μεταναστών και των κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων.


Σουηδία
Svenska från dag ett
Web
Το Svenska från dag ett («Σουηδός από την πρώτη μέρα»), είναι ένα μάθημα Σουηδικών για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, που ξεκίνησε από τους Φιλελεύθερους Συλλόγους Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τις Σχολές Λαϊκής Εκπαίδευσης.
SFI
Web
Το SFI, «Σουηδικά για Μετανάστες», είναι μέρος ενός εισαγωγικού προγράμματος που οργανώθηκε από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.
Refugees Welcome Housing Sweden
Web
Το Refugees Welcome Housing Sweden αναγνωρίζει την ανάγκη για εναλλακτικές στις μεταναστευτικές και δημοτικές εγκαταστάσεις στέγασης όπου οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι χωρίς τη δυνατότητα αμοιβαίας ενσωμάτωσης. Το να ζούμε μαζί μάς επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια φιλόξενη κουλτούρα όπου συναντιόμαστε και γνωριζόμαστε μεταξύ μας.
Korta vägen (Ο σύντομος δρόμος)
Web
Το Korta vägen απευθύνεται σε πτυχιούχους γεννημένους στο εξωτερικό με ακαδημαϊκούς τίτλους ή με τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρία σε ακαδημαϊκές σπουδές στη χώρα καταγωγής τους. Αυτή η εκπαίδευση αυξάνει τις πιθανότητες του συμμετέχοντα να βρει εργασία στον τομέα του. Επίσης, τους προετοιμάζει για κολεγιακές σπουδές αν χρειάζεται να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.
Sweden's municipalities and county councils in cooperation with with Uppdrag Psykisk Hälsa (Mission psychische Gesundheit)
Web
Σε συνεργασία με τους σουηδικούς δήμους και κομητείες, το Uppdrag Psykisk Hälsa βοηθά στη βελτίωση της ψυχικής υγείας των αιτούντων άσυλο και των νεοαφιχθέντων ατόμων με το πρόγραμμα “Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända” (Υγεία στη Σουηδία για τους αιτούντες άσυλο και τα νεοαφιχθέντα άτομα)
Uppsala Universität
Web
Το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα διαθέτει εκτεταμένη γνώση για έναν αριθμό σημαντικών πεδίων που σχετίζονται με τις νέες αφίξεις στη Σουηδία. Υπάρχει κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νεοαφιχθέντων επαγγελματιών, ένα ευρύ φάσμα έρευνας και συνεργασίας εντός διαφορετικών δικτύων.


Εκκλησίες
Svenska kyrkan (Η Εκκλησία της
Σουηδίας)
Ευαγγελική Λουθηρανική εκκλησία. Συμμετέχει σε πολιτισμικές και διεθνείς προσπάθειες και προσπάθειες ενσωμάτωσης.
Στρατός της Σωτηρίας
Ο Στρατός της Σωτηρίας είναι μια Χριστιανική εκκλησία με σπουδαία κοινωνική δέσμευση. Ο Στρατός της Σωτηρίας διαθέτει σώματα – αδελφότητες και διοργανώνει, επίσης, διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα.
Missionskyrka (Mission convenant church)
Σουηδική αναμορφωμένη ελεύθερη εκκλησία, που συμμετέχει σε πολιτισμικές και διεθνείς προσπάθειες και προσπάθειες ενσωμάτωσης.
Pingstkyrkan (Πεντηκοστιανή εκκλησία)
Σουηδική ελεύθερη εκκλησία, που συμμετέχει σε πολιτισμικές και διεθνείς προσπάθειες και προσπάθειες ενσωμάτωσης.
Καθολική Εκκλησία
Συμμετέχει σε πολιτισμικές και διεθνείς προσπάθειες και προσπάθειες ενσωμάτωσης.
Livets ord (Word of Life)
Μεγάλη εκκλησία στην Ουψάλα. Συμμετέχει σε πολιτισμικές και διεθνείς προσπάθειες και προσπάθειες ενσωμάτωσης.
Korskyrkan
Σουηδική ελεύθερη εκκλησία, συμμετέχει σε πολιτισμικές και διεθνείς προσπάθειες και προσπάθειες ενσωμάτωσης.
Salabackekyrkan
Ενορία της Εκκλησίας της Σουηδίας. Συμμετέχει σε πολιτισμικές και διεθνείς προσπάθειες και προσπάθειες ενσωμάτωσης.
Gottsundakyrkan
Ενορία της Εκκλησίας της Σουηδίας. Συμμετέχει σε πολιτισμικές και διεθνείς προσπάθειες και προσπάθειες ενσωμάτωσης.
Lötenkyrkan
Ενορία της Εκκλησίας της Σουηδίας. Συμμετέχει σε πολιτισμικές και διεθνείς προσπάθειες και προσπάθειες ενσωμάτωσης.
Uppsala Stadsmission
Το Uppsala Stadsmission είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος που βοηθά νεοαφιχθέντες να βρουν έναν τρόπο να ενταχθούν στην κοινωνία, όπως άντρες και γυναίκες που είναι άστεγοι ή αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων.
Ερυθρός Σταυρός
Ο Σουηδικός Ερυθρός Σταυρός εργάζεται σκληρά για να σώσει ζωές και να δώσει ελπίδα καθημερινά σε όλο τον κόσμο και στη Σουηδία. Συμμετέχει σε πολιτισμικές και διεθνείς προσπάθειες και προσπάθειες ενσωμάτωσης.
Nyby Vision
Το Nyby Vision πραγματοποιεί γλωσσική κατάρτιση και παρέχει υποστήριξη σε άτομα που αναζητούν εργασία τα οποία προέρχονται από μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Ingen människa är illegal
Το δίκτυο «Κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος» προσφέρει πρακτική υποστήριξη σε ανθρώπους που αναγκάστηκαν να κρυφτούν από το κράτος, αφού απορρίφθηκε η αίτησή τους για άσυλο.
Uppsala Stadsbibliotek
Η Βιβλιοθήκη της Ουψάλα διοργανώνει προγράμματα ενσωμάτωσης για τους νεοαφιχθέντες.
Gottsunda bibliotek
Η Βιβλιοθήκη της Γκοτσούντα ως μέρος της Βιβλιοθήκης της Ουψάλα διοργανώνει και συμμετέχει, επίσης, σε προγράμματα ενσωμάτωσης.
Rinkeby bibliotek
Η Βιβλιοθήκη του Ρίνκεμπι στη Στοκχόλμη οργανώνει και συμμετέχει σε προγράμματα ενσωμάτωσης.
Människohjälp
Ο ΙΜ είναι ένας οργανισμός ανάπτυξης που καταπολεμά και αποκαλύπτει τη φτώχια και τον αποκλεισμό. Επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση και την ένταξη στην κοινωνία.
Initia
Το Initia οργανώνει κυρίως προγράμματα κοινωνικής ωφέλειας και προσφέρει ιδανικές υπηρεσίες για συνδέσμους, νεοαφιχθέντες και άλλα άτομα. Προσφέρουν, επίσης, επαγγελματικές υπηρεσίες διαδικτύου και επικοινωνίας.


Τουρκία

Canik halk eğitim merkezi (Δημόσιο Εκπαιδευτικό Κέντρο Canik)
Web
Παρόλο που ο κύριος στόχος του είναι η παροχή διαφόρων ειδών επαγγελματικής και εκπαιδευτικής συμβουλευτικής σε ενήλικες και νέους, το κέντρο, προσφέρει τη μεθοδολογία για διάφορα θέματα όπως η επίλυση συγκρούσεων ή η διαχείριση συναισθημάτων για όσους χρειάζονται πόρους για να επιμορφωθούν για αυτά τα ζητήματα.
Ondokuz Mayıs Universität
Web
Το πανεπιστήμιο οργανώνει διάφορα προγράμματα κατάρτισης και σεμινάρια για εκπαιδευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες. Λαμβάνει αιτήσεις από εκπαιδευτές, εθελοντές ή υποψήφιους διαμεσολαβητές για κατάρτιση στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διαχείριση συγκρούσεων.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi (Σύνδεσμος Ψυχολογικής Συμβουλευτικής)
Web
Το κύριο του όραμα είναι να ευαισθητοποιήσει τους νέους για τα εναλλακτικά εργαλεία στον τομέα της ψυχολογίας. Με βάση αυτό, προσφέρει ανεπίσημες καταρτίσεις και εργαστήρια όπως θεραπεία μέσω παιχνιδιού, το Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα, διαχείριση συγκρούσεων στο σχολείο και στον χώρο εργασίας.
Samsun eğitim gönüllüleri vakfı (Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Εθελοντών Samsun)
Web
Εργάζεται με νέους που επιθυμούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες ως εθελοντές. Η κύρια ομάδα-στόχος είναι μειονεκτούντες νέοι λόγω του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού τους υποβάθρου. Οι νέοι μπορούν να κάνουν αίτηση για να αποκτήσουν χρήσιμα αναλυτικά εργαλεία για τον διακανονισμό συγκρούσεων.



Άσκηση: Ας ανακαλύψουμε τι υπάρχει γύρω μας!
Αυτή η άσκηση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με τη συμμετοχή των εθελοντών ή και με τη συμμετοχή των προσφύγων. Προάγει τη γνώση τους για τις τοπικές υπηρεσίες.

Τίτλος άσκησης Ας ανακαλύψουμε τι υπάρχει γύρω μας!
Μέγεθος ομάδας/εμπλεκόμενα άτομα 10-15 εμπλεκόμενα άτομα
Μπορούν να χωριστούν σε 2/3 5μελείς ομάδες
Χρονικό πλαίσιο Σχεδόν 1 ώρα
Πλαίσιο Ένας ανοιχτός χώρος, τραπέζια, χρώματα, εικόνες στον πίνακα παρουσιάσεων από σημαντικά και γνωστά πολιτιστικά κτίρια της πόλης σας, post-it με το όνομα και μια σύντομη περιγραφή των πληροφοριών σχετικά με τις τοπικές υπηρεσίες (σχολεία, εκπαιδευτικά κέντρα, νοσοκομείο, σημεία φροντίδας παιδιών κλπ.)
Σκοπός Ο μαθησιακός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να καλλιεργήσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις τοπικές υπηρεσίες που υπάρχουν γύρω τους. Επιπλέον, θα τους δώσει μια οπτική εικόνα του τι υπάρχει γύρω τους όσον αφορά τοπικές υπηρεσίες και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές.
Περιγραφή How to organize the activity:
Πώς να οργανώσετε τη δραστηριότητα:
1. Τυπώστε έναν χάρτη της πόλης και επιτρέψτε στα άτομα της ομάδας να εξοικειωθούν μαζί του.
2. Τυπώστε εικόνες των κυριότερων/γνωστότερων κτιρίων του τόπου σας και κολλήστε τες στον χάρτη.
3. Επιλέξτε διάφορα σημεία εκκίνησης πάνω στον χάρτη και ρωτήστε πώς μπορεί να φτάσει κανείς με τον καλύτερο τρόπο στα κτίρια.
4. Στη διαδρομή για τα κτίρια, μπορούν να ανακαλύψουν υπηρεσίες υποστήριξης όπως εκπαιδευτικά ή αθλητικά κέντρα (ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι προετοιμασμένος και να τα γνωρίζει).
5. Ξεκινήστε μια συζήτηση για το ποια πράγματα μπορούν να βρουν σε αυτές τις τοπικές υπηρεσίες και γιατί είναι σημαντικά.
Σχόλια Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι πάντα έτοιμος να παρέχει πληροφορίες για τους χώρους που οι συμμετέχοντες θέλουν να εντοπίσουν στον χάρτη. Πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος/η σε σχέση με τον χάρτη της πόλης και τα διάφορα μέρη, τοποθεσίες, οργανισμούς υποστήριξης και γραφεία για τα οποία μπορεί να ζητήσουν πληροφορίες οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο.
7. Αυτοαξιολόγηση γνώσεων για νομικά ζητήματα σχετικά με τη μετανάστευση και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταναστών και των προσφύγων

Προκειμένου η κοινωνική συμμετοχή να είναι επιτυχής και εμπλουτιστική, είναι βοηθητικό να γνωρίζει κανείς τι πιστεύουν οι ίδιοι οι εθελοντές για τις γνώσεις τους σχετικά με νομικά ζητήματα, τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους. Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης που ακολουθεί, ένα εύκολο στην κατανόηση ερωτηματολόγιο, έχει πρωταρχικό σκοπό του να αποσαφηνίσει με γρήγορο τρόπο ποια είναι τα πεδία στα οποία ένας εθελοντής χρειάζεται να ενημερωθεί. Οι απαιτούμενες γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν μέσω αυτοδιδασκαλίας ή κατάρτισης, παρόλο που συνιστάται, φυσικά, να συμβουλεύεται κανείς οργανισμούς με βάσιμη εμπειρία.

Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήστε την εξής κλίμακα: 1 – Συμφωνώ πλήρως
2 – Δεν είμαι σίγουρος/η
3 – Διαφωνώ πλήρως

Αφού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, ρίξτε μια ματιά σε όλα τα σημεία που έχετε απαντήσει με «Δεν είμαι σίγουρος/η» (2) ή «Διαφωνώ πλήρως» (3). Με αυτό τον κατάλογο, οι εθελοντές μπορούν να απευθύνονται στον οργανισμό τους για να λάβουν συγκεκριμένη βοήθεια για αυτά τα ζητήματα.

Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Εθελοντών

Είμαι γενικά καλά ενημερωμένος για τα δικαιώματα και τις ευθύνες των προσφύγων 1 – 2 – 3
Γνωρίζω τον ορισμό των ακόλουθων όρων: α) Αιτών άσυλο
β) Πρόσφυγας
γ) Μετανάστης
δ) Ασυνόδευτος ανήλικος
ε) Καθεστώς επικουρικής προστασίας στ) Διεθνής προστασία
ζ) Ανθρωπιστική προστασία

1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
Ενημερώνομαι για αλλαγές στη νομοθεσία και τους κανονισμούς 1 – 2 – 3
Γνωρίζω σε βάθος το εθνικό/την εθνική/τις εθνικές α) Σύστημα ασύλου
β) Διαδικασία ασύλου
γ) Νομοθεσία: δικαιώματα και νόμοι (συγκεκριμένα) που σχετίζονται με πρόσφυγες
δ) Πολιτικές ενσωμάτωσης
ε) Εκπαιδευτικό σύστημα
στ) Κοινωνικό σύστημα
ζ) Υγειονομική περίθαλψη

1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
Έχω εμπειρία σχετικά με τη δουλειά και τις διαδικασίες των
α) Αρχών
β) Κυβερνητικών υπηρεσιών
γ) Ιδρυμάτων, πλατφόρμων και ΜΚΟ
που ασχολούνται με νομικά ζητήματα σχετικά με πρόσφυγες.

1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
Γνωρίζω τις ευθύνες του ιδρύματος. 1 – 2 – 3
Γνωρίζω σε βάθος την τοπική/περιφερειακή ή τις τοπικές/περιφερειακές
α) Αγορά εργασίας
β) Πιθανότητες στέγασης
γ) Κυβερνητικές υπηρεσίες
δ) ΜΚΟ

1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
1 – 2 – 3
Αναφορές/ Πηγές

https://www.worldatlas.com/articles/development-of-international-human-rights-law.html

Lewis, B. A. (1991). The Kid's Guide to Social Action. Minneapolis, MN: Free Spirit Press)/ Adoptation in
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/hreduseries/hereandnow/Part-4/2_ten-tips.htm