Del A – Introduktion och metod

Information om utvecklingen av guiden

Den aktuella “Best Practice Guide for Buddying” har tagits fram för organisationer som vill hjälpa sina volontärer som arbetar med flyktingar. Med ett ”kompis” (buddy)-mentorssystem till hands fokuserar detta även på volontärernas behov, organisationerna kan gynnas av ett hjälpsamt verktyg för att ta itu med utmaningar som uppstår.

Verein Multikulturell, ledande partner för det här resultatet, tog fram riktlinjer som diskuterades med konsortiet. De bestod av en guidestruktur, en översikt över dess komponenter samt distribution, beskrivning och detaljer om hur man ska genomföra uppgifterna, och en mall för övningarna som ska tas med.

Varje partner:

  • bidrog till alla 6 komponenter så att alla nationella kontexter tas i beaktande (jfr. tabell 1), som betonas när man tar upp juridiska aspekter och lokala tjänster
  • lämnade in en övning för en utsedd komponent för att betona den praktikinriktade strategin
  • lade till 2 bästa praxis som var relevanta för riktlinjerna och den nationella kontexten.

1. Hur man på bästa sätt kan introducera volontärer att arbeta med flyktingar

 

VM

FU

MOZAIK

CESIE

CARDET

Referens till erfarenheter och resultat från IO 1

 

 

 

 

 

Föreslagen övning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hur man kan förbereda dem för interkulturell kommunikation och samarbete

 

VM

FU

MOZAIK

CESIE

CARDET

Referens till erfarenheter och resultat från IO 1

 

 

 

 

 

Föreslagen övning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hur man kan utbilda dem i strategier för konfliktlösning

 

VM

FU

MOZAIK

CESIE

CARDET

Referens till erfarenheter och resultat från IO 1

 

 

 

 

 

Föreslagen övning

 

 

 

 

 

4. Strategier för personligt bemyndigande och egenskydd

 

VM

FU

MOZAIK

CESIE

CARDET

Referens till erfarenheter och resultat från IO 1

 

 

 

 

 

Föreslagen övning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Viktiga juridiska aspekter som volontärerna bör vara medvetna om

 

VM

FU

MOZAIK

CESIE

CARDET

Referens till erfarenheter och resultat från IO 1

 

 

 

 

 

Föreslagen övning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Information om viktiga lokala tjänster för ytterligare stöd

 

VM

FU

MOZAIK

CESIE

CARDET

Referens till erfarenheter och resultat från IO 1

 

 

 

 

 

Föreslagen övning

 

 

 

 

 

Tabell 1: Uppdelning av komponenter – varje partner bidrog till varje sektion och lade till två exempel på bästa praxis. Varje partner lade till en aktivitet till den utsedda komponenten.