SOFIE

سوفی یک پروژه ی سی ماهه می باشد، که با هدف پاسخگویی به نیازهای واقعی اروپا برای ادغام اجتماعی خانواده های پناهنده است.

این گروه هدف یکی از آسیب پذیر ترین گروه ها در جامعه میزبان است.

پروژه ی سوفی تشکیل شده از این موسسه ها می باشد:

انجمن مولتی کولتورل از کشور اتریش، انجمن چزی از کشور ایتالیا، انجمن کاردت از کشور قبرس، انجمن موزاییک از کشور ترکیه و انجمن فولکس اونیورسیتت از کشور سویدن.

این انجمن ها با یکدیگر در تلاش برای تقویت و حمایت از ادغام خانواده های پناهنده در کشورهای مربوطه هستند

SOFIE – Support for empowerment and integration of refugee families

اهداف پروژه

R

ترویج ادغام حرفه ای، اجتماعی و فرهنگی مهاجران و پناهندگان

R

ایجاد یک مجموعه جامع از ابزارها، راهنمایی بهترین شیوه ها و برنامه های آموزشی به طور موثر برای حمایت از روند یکپارچه سازی مهاجران و پناه جویان

R

حمایت از تعامل مادر و کودک برای فرآیند یادگیری زبان دوم ( ،زبان کشور میزبان) و کسب مهارت های اساسی و اجتماعی که در کشور میزبان مهم هستند

R

افزایش آموزش مربیان و داوطلبان کار با پناه جویان

درخواست پناهندگی در سال ۲۰۱۶ در کشور اتریش

تعداد مهاجران و پناهجویانی که در سال ۲۰۱۶ وارد ایتالیا و ثبت شده اند

نفر برای پناهندگی در قبرس درخواست داده اند

1.7 Million

از جمعیت پناهندگان سوری در کشور ترکیه

با ما تماس بگیرید


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.