Συνεταιρισμός

Verein Multikulturell

Το Verein Multikulturell είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση στο Τιρόλο που ασχολείται με τα δικαιώματα και τις ανησυχίες των μεταναστών.

Κύριος της στόχος είναι η προώθηση της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και η ενδυνάμωση της διαπολιτισμικής επαφής στο Τιρόλο. Μέσα από τα χρόνια, το Verein Multikulturell απέκτησε τεράστια εμπειρία στο σχεδιασμό και συντονισμό εθνικών και διεθνών προγραμμάτων, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα ως εταίρος.

Έχουμε εμπλοκή σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων και προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών

  • Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε πολύγλωσσες οικογένειες
  • Πολύγλωσση εκπαίδευση και επαγγελματικό προσανατολισμό σε νέους μετανάστες και τους γονείς τους
  • Εκπαίδευση για αιτήσεις για εργασία και προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη
  • Αναγνωρισμένα μαθήματα γλώσσας και υπολογιστών για ενήλικες και έφηβους
  • Σεμινάρια διαφορετικότητας και εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής επιρροής και επιχειρηματικότητας
  • Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται υπόψιν οι πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, καθώς και η εφαρμογή προσεγγίσεων για ομάδες χαμηλών δεξιοτήτων.

www.migration.cc

Ovagem Agaidyan: obo@migration.cc

CESIE

Το CESIE είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένη από το έργο και τις θεωρίες του Ιταλού κοινωνιολόγου Danilo Dolci (1924-1997). Το CESIE συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων σε διάφορους τομείς και θεματικές, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης, της διατήρησης της διαφορετικότητας και του σεβασμού των ηθικών αξιών.

Η οργάνωση εστιάζει στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στο εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Το CESIE έχει ενεργό δράση στην ενσωμάτωση των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτητών ασύλου στις τοπικές κοινότητες μέσα από το έργο του σε μια από τις πιο πολυπολιτισμικές περιοχές του Παλέρμο: παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης για ανάπτυξη δεξιοτήτων για βελτίωση της απασχολησιμότητας, κοινωνικοπολιτισμικές δράσεις και εκστρατείες ευαισθητοποίησης και διαφώτισης, μαθήματα γλωσσών, σεμινάρια για διαπολιτισμικό διάλογο και πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης.

Διαθέτει πλούσια εμπειρία συμμετοχής και συντονισμού ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως  Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες, ERASMUS+, Daphne III, Europe for Citizens, TEMPUS, ENI, Horizon2020, DG Justice, DG_Home.

cesie.org

Giovanni Barbieri: giovanni.barbieri@cesie.org

CARDET

Το CARDET είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με έδρα την Κύπρο, με εταίρους από όλο τον κόσμο. Αποστολή του Κέντρου είναι να εμπνεύσει την εκπαίδευση της επόμενης γενεάς και να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη μέσα από πρακτικές που βασίζονται σε στοιχεία, σύγχρονη έρευνα και ενδυναμωμένους ανθρώπους. Το CARDET αποτελείται από μια διεθνή ομάδα ειδικών με διεθνή εμπειρία στους τομείς του γραμματισμού, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων, ηλεκτρονική μάθηση και αξιολόγηση.

Το CARDET είναι ένας από τους κυριότερους οργανισμούς κοινωνικής δικαιοσύνης στην Κύπρο, με εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων σχετικών με τη μετανάστευση και την ενσωμάτωση. Το CARDET έχει ιδρύσει το Μεσογειακό Δίκτυο Μετανάστευσης, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, με περισσότερες από 150 οργανώσεις μέλη από την ΕΕ και τον κόσμο. Το CARDET λειτουργεί επίσης ως το κυπριακό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ιστοσελίδας για την Ενσωμάτωση και είναι ο Κύπριος εταίρος του προγράμματος Migrant Integration Policy Index Project (MIPEX).

cardet.org

Irini Anastassiou: irini.anastassiou@cardet.org

Mozaik Human Resources Development

Το Mozaik είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη βοήθεια της ενσωμάτωσης νέων και ενηλίκων με λιγότερες ευκαιρίες στην τοπική κοινότητα, σε πολιτισμικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς τομείς. Η οργάνωση αποτελείται από 4 άτομα προσωπικό με εμπειρία στην εργασία με άτομα περιορισμένων ευκαιριών και από 42 εθελοντές από διάφορους τομείς, με κοινά ενδιαφέροντα και κίνητρα για συνεργασία με την Mozaik, καθώς και εθελοντές του προγράμματος EVS.

Ιδρύθηκε το 2010 στη Σαμσούντα για να προωθήσει τις σχέσεις ανάμεσα σε ομάδες ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες στην τοπική κοινωνία. Οι ομάδες στόχοι των δραστηριοτήτων μας στα τοπικά και διεθνή προγράμματα αποτελούνται από άτομα που δεν έχουν πρότυπα στη ζωή τους και που αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην κοινωνική τους εκπαίδευση και ζωή, κυρίως μετανάστες. Στόχος της οργάνωσης είναι η ανάπτυξη καινοτόμου υλικού και η δημιουργία νέων ευκαιριών για να μπορέσουν τα άτομα της ομάδας στόχου να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.

www.mozaik.org.tr

Olcay Belli: o.belli@mozaik.org.tr

Stiftelsen Kursverksamheten Vid U-Auniversitet

Το Folkuniversitetet είναι ένας εκπαιδευτικός σύλλογος ενηλίκων που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαίδευσης ενηλίκων σε ολόκληρη την Σουηδία. Το Folkuniversitetet αποτελείται από πέντε οργανισμούς: εξωτερικά τμήματα, συνδεδεμένα με τα Πανεπιστήμια της Στοκχόλμης, της Ουψάλα, του Γκέτεμπορκ, του Λουντ και της Ουμέα. Το Folkuniversitetet συντονίζει μια πλειάδα διεθνών δραστηριοτήτων όπως προγράμματα γλωσσών στη Σουηδία και στο εξωτερικό, καθώς και προγράμματα διεθνούς χαρακτήρα.

Το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας του Folkuniversitetet στην Ουψάλα ιδρύθηκε το 1998 για να εδραιώσει τη δράση του Folkuniversitetet σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πρωτοβουλίες για την αγορά εργασίας και δράσης της κοινωνίας των πολιτών. Αποστολή του είναι να δρα ως φορέας διάδοσης καινοτομίας ανάμεσα στο Folkuniversitetet και σε οργανώσεις στο εξωτερικό, μέσα από προγράμματα στα οποία συμμετέχει είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος.

www.folkuniversitetet.se/In-English/

Ali Rashidi: ali.rashidi@folkuniversitetet.se